Sněmovní tisk 979
Rozh. vlády o přeletu letadla JAR nad ČR dne 18. dubna 2005

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Rozhodnutí vlády o přeletu letadla ozbrojených sil Jihoafrické republiky nad územím České republiky dne 18. dubna 2005

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 17. 5. 2005 jako tisk 979/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 18. 5. 2005 (usnesení č. 446). Zpravodajem určen Ing. Pavel Hönig.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 21. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 2358).

Senát

 • PS

  Karel Kühnl předložil Senátu dokument 11. 5. 2005 jako senátní tisk 67/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 5. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zoser).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 1. 6. 2005 a přijal usnesení č. 49, které bylo rozdáno jako tisk 67/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: Jihoafrická republika, povolení k přepravě, vojenské letectvoISP (příhlásit)