Sněmovní tisk 962
1. dopln. plánu voj. cvič. AČR se zahr. partnery v roce 2005

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2005

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 26. 4. 2005 jako tisk 962/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 4. 5. 2005 (usnesení č. 438). Zpravodajem určen Ing. Pavel Hönig.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 21. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 2356).

Senát

 • PS

  Karel Kühnl předložil Senátu dokument 22. 4. 2005 jako senátní tisk 62/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 4. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 25. 5. 2005 a přijal usnesení č. 46, které bylo rozdáno jako tisk 62/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: armáda, NATO, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)