Sněmovní tisk 936
Výroční zpr. o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2004

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2004

Autor: ministr dopravy

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 31. 3. 2005 jako tisk 936/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 14. 4. 2005 (usnesení č. 428). Zpravodajem určen Ing. Karel Sehoř.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 6. 6. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 936/1 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
 • Č

  Čtení proběhlo 1. 7. 2005 na 45. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 1802).Hesla věcného rejstříku: Doprava

Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)