Sněmovní tisk 867
Novela z. - antidiskriminační zákon - související - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 1. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 867/0 dne 26. 1. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 1. 2005 (usnesení č. 388). Určil zpravodaje: JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1467).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 120 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 11. 2005 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 11. 2005 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 867/4, který byl rozeslán 24. 11. 2005 v 11:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 12. 2005 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 647, usnesení č. 2027).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 1. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 202, dokument 202/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 1. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Zdeněk Bárta) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Jaromír Volný), Výbor pro záležitosti Evropské unie (Ing. Ludmila Müllerová).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 1. 2006 a přijal usnesení č. 70, které bylo rozdáno jako tisk 202/2 (zamítá).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 18. 1. 2006 a přijal usnesení č. 115, které bylo rozdáno jako tisk 202/1 (schvaluje).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 18. 1. 2006 a přijal usnesení č. 230, které bylo rozdáno jako tisk 202/3 (schvaluje).
  Návrh zákona 31. 1. 2006 zamítnut.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 31. 1. 2006 poslancům jako tisk 867/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 31. 1. 2006 poslancům jako tisk 867/6.


  Návrh zákona vráceném Senátem projednáván 15. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Sněmovna projednávání přerušila (hlasování č. 313).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Související tisk: 866 (Vl.n.z. o ochraně před diskriminací).


Hesla věcného rejstříku: Diskriminace

Deskriptory EUROVOCu: antidiskriminační politika, rovné zacházení

Navržené změny předpisů (10):

CitaceZměnaPředpisOd
99/1963novelizujeObčanský soudní řád867/0
65/1965novelizujeZákoník práce867/0
1/1992novelizujeZákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku867/0
143/1992novelizujeZákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech867/0
221/1999novelizujeZákon o vojácích z povolání867/0
349/1999novelizujeZákon o Veřejném ochránci práv867/0
218/2002novelizujeZákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)867/0
361/2003novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů867/0
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti867/0
451/1991rušíZákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky867/4


ISP (příhlásit)