Sněmovní tisk 862
Novela z. o ochraně ovzduší - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 1. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 11. 7. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 102, dokument 102/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 7. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (RNDr. Jitka Seitlová).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 27. 7. 2005 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 102/1 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 7. 2005 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 195).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 4. 8. 2005 poslancům jako tisk 862/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 4. 8. 2005 poslancům jako tisk 862/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 105, usnesení č. 1850).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 8. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 9. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 9. 2005.

Zákon vyhlášen 1. 10. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 133 pod číslem 385/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Deskriptory EUROVOCu: atmosféra, ekonomické nástroje životního prostředí, politika životního prostředí EU, znečišťování atmosféry, znečišťující příměsi v atmosféře

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)