Sněmovní tisk 846
Novela z. stát. zem. intervenčním fondu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Petr Zgarba, Ladislav Skopal, Karel Kratochvíle, Josef Řihák) předložila sněmovně návrh zákona 17. 12. 2004.
Zástupce navrhovatele: Skopal Ladislav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 846/0 dne 20. 12. 2004.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 12. 2004. Vláda zaslala stanovisko 21. 1. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 1. 2005 jako tisk 846/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 1. 2005 (usnesení č. 388). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Kováčik a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 24. 2. 2005 na 41. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1571).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 6. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 846/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 846/3, který byl rozeslán 21. 6. 2005 v 18:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 6. 2005 na 45. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 598, usnesení č. 1789).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 20. 7. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 122, dokument 122/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 7. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Josef Vaculík).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 3. 8. 2005 a přijal usnesení č. 151, které bylo rozdáno jako tisk 122/1 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 4. 8. 2005 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 205).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 9. 8. 2005 poslancům jako tisk 846/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 9. 8. 2005 poslancům jako tisk 846/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 59, usnesení č. 1862).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 9. 2005.
  Prezident zákon nepodepsal a 6. 10. 2005 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 846/6.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 846/7.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 21. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 329, usnesení č. 1941).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 11. 2005.

Zákon vyhlášen 10. 11. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 154 pod číslem 441/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Politika agrární

Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, chmel, intervenční politika, platba, společná zemědělská politika, vinice, zemědělská výroba, zemědělsko-potravinářský sektor, zemědělský podnik

Navržené změny předpisů (8):

CitaceZměnaPředpisOd
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů846/3
97/1996novelizujeZákon o ochraně chmele846/0
252/1997novelizujeZákon o zemědělství846/0
256/2000novelizujeZákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)846/0
147/2002novelizujeZákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)846/0
85/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony846/0
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty846/3
321/2004novelizujeZákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)846/3


ISP (příhlásit)