Sněmovní tisk 838
Novela z. o místních poplatcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 8. 12. 2004.
Zástupce navrhovatele: Juránek Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 838/0 dne 14. 12. 2004.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 12. 2004. Vláda zaslala stanovisko 13. 1. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 1. 2005 jako tisk 838/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 6. 2005 (usnesení č. 461). Určil zpravodaje: Ladislav Šustr a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 10. 2005 na 48. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1924).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 11. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 838/2 (doporučuje zamítnout).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 838/3, který byl rozeslán 26. 1. 2006 v 10:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 2. 2006 na 53. schůzi.
  Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 227, usnesení č. 2134).Hesla věcného rejstříku: Poplatky, Správa obcí a měst

Deskriptory EUROVOCu: domácí zvíře, finance místních úřadů, chov zvířat, místní daň

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)