Sněmovní tisk 744
V.n.z trestní zákoník - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 7. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 744/0 dne 11. 8. 2004.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 27. 7. 2004. Určil zpravodaje: JUDr. Jiří Pospíšil a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 40)

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 10. 2004 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1302).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 160 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 15. 6. 2005 na 45. schůzi vrácen k projednání výborům (usnesení č. 1721).

 • V

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12., 13. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 744/3, který byl rozeslán 18. 10. 2005 v 18:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 11. 2005 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 210, usnesení č. 1998).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 10. 1. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 219, dokument 219/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 1. 2006 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Pavel Janata) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro záležitosti Evropské unie (Jan Hadrava), Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky (František Příhoda).

 • V
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 1. 2. 206 a přijal usnesení č. 243, které bylo rozdáno jako tisk 219/3 (pozměňovací návrhy).
  • Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky projednal návrh dne 17. 1. 2006 a přijal usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako tisk 219/2 (doporučuje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 25. 1. 2006 a přijal usnesení č. 76, které bylo rozdáno jako tisk 219/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 2. 2006 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 339).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 22. 2. 2006 poslancům jako tisk 744/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 22. 2. 2006 poslancům jako tisk 744/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 419).Hesla věcného rejstříku: Zákon trestní, Zákon živnostenský

Deskriptory EUROVOCu: trestní odpovědnost, trestní právo, trestní sankce, trestní zákoník, trestný čin, zákoník

Navržené změny předpisů (20):

CitaceZměnaPředpisOd
165/1950rušíZákon na ochranu míru744/0
140/1961rušíTrestní zákon744/0
53/1963rušíZákon, jímž se mění § 203 trestního zákona č. 140/1961 Sb.744/0
56/1965rušíZákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb.744/0
148/1969rušíZákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb.744/0
45/1973rušíZákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon744/0
175/1990rušíZákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon744/0
545/1990rušíZákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon744/0
557/1991rušíZákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon744/0
72/1997rušíNařízení vlády, kterým se stanoví co se považuje za anabolika a jiné prostředky s anabolickým účinkem ve smyslu trestního zákona744/0
253/1997rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů744/0
92/1998rušíZákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů744/0
10/1999rušíNařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy744/0
96/1999rušíZákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů744/0
114/1999rušíNařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce744/0
327/1999rušíZákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů744/0
405/2000rušíZákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů744/0
139/2001rušíZákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů744/0
134/2002rušíZákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů744/0
91/2004rušíZákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů744/0


ISP (příhlásit)