Sněmovní tisk 740
N.z. o příspěvku někt. účast. nár. boje za osvobození

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Mgr. Jan Vidím předložil sněmovně návrh zákona 14. 7. 2004.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 740/0 dne 20. 7. 2004.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 7. 2004. Vláda zaslala stanovisko 18. 8. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 8. 2004 jako tisk 740/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 25. 8. 2004. Určil zpravodaje: Ing. Jiří Václavek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 2. 2005 na 41. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1464).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 3. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 740/2 (komplexní pozměňující návrh).
  • Výbor pro obranu a bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 23. 3. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 740/3 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4., 10. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 740/4, který byl rozeslán 11. 5. 2005 v 11:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 5. 2005 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 297, usnesení č. 1711).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 31. 5. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 87, dokument 87/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 6. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Zdeněk Bárta) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Jiří Pospíšil), Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Ivo Bárek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 8. 6. 2005 a přijal usnesení č. 102 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 15. 6. 2005 a přijal usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako tisk 87/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 6. 2005 a přijal usnesení č. 110, které bylo rozdáno jako tisk 87/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 23. 6. 2005 a přijal usnesení č. 48, které bylo rozdáno jako tisk 87/3 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 6. 2005 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 168).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 27. 6. 2005 poslancům jako tisk 740/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 27. 6. 2005 poslancům jako tisk 740/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 91, usnesení č. 1841).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 8. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 5. 9. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 9. 2005.

Zákon vyhlášen 19. 9. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 124 pod číslem 357/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Důchody, Odboj, Odškodnění

Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, finanční pomoc, občanská neposlušnost, odškodnění

Navržené změny předpisů (6):

CitaceZměnaPředpisOd
87/1991novelizujeZákon o mimosoudních rehabilitacích740/2
463/1991novelizujeZákon o životním minimu740/4
549/1991novelizujeZákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů740/2
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů740/2
150/2002novelizujeZákon soudní řád správní740/4
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích740/2


ISP (příhlásit)