Sněmovní tisk 692
V. n. z. o evropské společnosti - související - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 6. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 692/0 dne 4. 6. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 6. 2004 (usnesení č. 307). Určil zpravodaje: JUDr. Jiří Pospíšil a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1161).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 692/2, který byl rozeslán 24. 9. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 10. 2004 na 36. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 56, usnesení č. 1298).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 21. 10. 2004.
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 11. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 11. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 12. 2004.

Zákon vyhlášen 14. 12. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 213 pod číslem 628/2004 Sb.Související tisk: 691 (V. n. z. o evropské společnosti).


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Podnikání

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Pracovní síla, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: evropská společnost, evropská veřejná služba, evropský podnik, evropský úředník, zaměstnanec, zaměstnanec (EU)

Navržené změny předpisů (5):

CitaceZměnaPředpisOd
99/1963novelizujeObčanský soudní řád692/0
65/1965novelizujeZákoník práce692/0
549/1991novelizujeZákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů692/1
358/1992novelizujeZákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád)692/0
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů692/0


ISP (příhlásit)