Sněmovní tisk 683
V. n. novely branného zákona - související

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 6. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr obrany.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 683/0 dne 3. 6. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 6. 2004 (usnesení č. 307). Určil zpravodaje: Mgr. Jan Vidím a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1180).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 9. 2004 na 35. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 118, usnesení č. 1278).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 10. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 420, dokument 420/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 10. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Jiří Pospíšil).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 10. 2004 a přijal usnesení č. 194, které bylo rozdáno jako tisk 420/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 4. 11. 2004 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 532).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 11. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 11. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 11. 2004.

Zákon vyhlášen 29. 11. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 201 pod číslem 586/2004 Sb.Související tisk: 682 (V. n. branného zákona).


Hesla věcného rejstříku: Armáda

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Obrana a bezpečnost, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: armáda, civilní služba, dobrovolná vojenská služba, válečné právo, vojenské cvičení, vojenský výcvik, základní vojenská služba, zálohy

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)