Sněmovní tisk 602
Vládní návrh školského zákona - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 3. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 7. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 403, dokument 403/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 7. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Václav Jehlička).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 28. 7. 2004 a přijal usnesení č. 222 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 4. 8. 2004 a přijal usnesení č. 227, které bylo rozdáno jako tisk 403/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 8. 2004 na 17. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 517).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 11. 8. 2004 poslancům jako tisk 602/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 9. 8. 2004 poslancům jako tisk 602/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 98, usnesení č. 1273).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 10. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 10. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 11. 2004.

Zákon vyhlášen 10. 11. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 190 pod číslem 561/2004 Sb.Související tisk: 603 (Novela z. školský zákon - související).


Hesla věcného rejstříku: Školství

Deskriptory EUROVOCu: organizace školství, politika vzdělávání, přístup ke vzdělání, rozpočet školství, síť škol, školní vzdělávání, školská legislativa, školský systém, veřejná správa

Navržené změny předpisů (15):

CitaceZměnaPředpisOd
76/1978rušíZákon České národní rady o školských zařízeních602/0
29/1984rušíZákon o soustavě základních a středních škol (školský zákon)602/0
31/1984rušíZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o státní správě ve školství a zákon České národní rady o školských zařízeních602/0
134/1990rušíVyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o dani z obratu602/0
171/1990rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon)602/0
522/1990rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb.602/0
564/1990rušíZákon České národní rady o státní správě a samosprávě ve školství602/0
390/1991rušíZákon České národní rady o předškolních zařízeních a školských zařízeních602/0
190/1993rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb. a zákona č. 134/1993 Sb., zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb. a zákona České národní rady č. 390/1991 Sb.602/0
256/1994rušíZákon, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 390/1991 Sb., o předškolních zařízeních a školských zařízeních, a zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb.602/0
138/1995rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb. a zákona č. 256/1994 Sb., a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb., zákona České národní rady č. 390/1991 Sb. a zákona č. 190/1993 Sb.602/0
139/1995rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb. a zákona č. 256/1994 Sb.602/0
19/2000rušíZákon, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů602/0
181/2003rušíZákon ze dne 21. 5. 2003, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů602/0
182/2003rušíZákon ze dne 29. 5. 2003, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů602/0


ISP (příhlásit)