Sněmovní tisk 530
V.n.z. o patentových zástupcích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 11. 2003.
Zástupce navrhovatele: Urban Milan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 530/0 dne 13. 11. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 11. 2003 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: RSDr. Ladislav Urban a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 911).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 4. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 530/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 5. 2004 na 31. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 5. 2004 na 31. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 530/2, který byl rozeslán 6. 5. 2004 v 13:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 5. 2004 na 31. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 114, usnesení č. 1139).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 5. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 365, dokument 365/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 5. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Mgr. Soňa Paukrtová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro záležitosti Evropské unie (PaedDr. Alena Gajdůšková).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 2. 6. 2004 a přijal usnesení č. 305, které bylo rozdáno jako tisk 365/1 (schvaluje).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 3. 6. 2004 a přijal usnesení č. 242, které bylo rozdáno jako tisk 365/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 6. 2004 na 16. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 469).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 6. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 6. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 7. 2004.

Zákon vyhlášen 19. 7. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 137 pod číslem 417/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ochrana průmyslového vlastnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: patent, patentová licence, patentové právo, průmyslové vlastnictví

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)