Sněmovní tisk 406
N. z. o poskyt. jednoráz. peněž. částky přísl. čs.zahr.armád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Václav Exner, Radim Turek, Stanislav Grospič, Pavel Hojda, Jaromír Kohlíček, Ladislav Mlčák, Miroslav Opálka, Ladislav Urban) předložila sněmovně návrh zákona 22. 7. 2003.
Zástupce navrhovatele: Exner Václav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 406/0 dne 23. 7. 2003.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 7. 2003. Vláda zaslala stanovisko 13. 8. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 8. 2003 jako tisk 406/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 21. 8. 2003. Určil zpravodaje: Michal Doktor a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 27)

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 24. 10. 2003 na 22. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 24. 10. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 696).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 2. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 406/2 (doporučuje zamítnout).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 406/3, který byl rozeslán 18. 2. 2004 v 10:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 3. 2004 na 27. schůzi.
  Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 561).Hesla věcného rejstříku: Odškodnění

Deskriptory EUROVOCu: armáda, Československo, válka za nezávislost, vojska v zahraničí, zvláštní dávkyISP (příhlásit)