Sněmovní tisk 4
Zpráva o činnosti Pozemkového fondu ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2001 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2001

Autor: Palas Jaroslav

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 17. 7. 2002 jako tisk 4/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 7. 8. 2002. Zpravodajem určen Ing. Josef Mandík.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 24. 9. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 4/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 11. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 118).Hesla věcného rejstříku: Pozemkový fond

Deskriptory EUROVOCu: finanční kontrola, nemovitý majetek, převod vlastnictví, účetní uzávěrka, zemědělsky využívaná půda, zpráva o činnostiISP (příhlásit)