Sněmovní tisk 35
Smlouva mezi ČR a Rep. Uzbekistán o právní pomoci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 3. 9. 2002.
Zástupce navrhovatele: Rychetský Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 35/0 dne 12. 9. 2002.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 19. 9. 2002 (usnesení č. 25). Určil zpravodaje: RNDr. Václav Exner, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 10. 10. 2002 na 6. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 112).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 13. 11. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 35/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 4. 3. 2003 na 10. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 320).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 11. 3. 2003.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 17. 4. 2003.

Senát

 • PS

  Pavel Rychetský předložil Senátu mezinárodní smlouvu 18. 3. 2003 jako senátní tisk 66/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 3. 2003 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ladislav Macák) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MVDr. Jiří Liška).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 4. 2003 a přijal usnesení č. 32, které bylo rozdáno jako tisk 66/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 4. 2003 a přijal usnesení č. 17, které bylo rozdáno jako tisk 66/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 4. 2003 na 4. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 103).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 22.04.2003.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, občanské právo, právní pomoc, trestní právo, UzbekistánISP (příhlásit)