Sněmovní tisk 325
Novela z. o integrované preven. a omez. znečištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Pavel Hrnčíř, Václav Mencl, Zdeňka Horníková, Miroslav Krajíček, Jaroslav Pešán, Radim Chytka, Petr Bratský, Miroslav Pátek, Pavel Suchánek, Vladimír Doležal, Petr Nečas) předložila sněmovně návrh zákona 13. 5. 2003.
Zástupce navrhovatele: Hrnčíř Pavel a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 325/0 dne 14. 5. 2003.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 5. 2003. Vláda zaslala stanovisko 12. 6. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 6. 2003 jako tisk 325/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Ekologie

Deskriptory EUROVOCu: kontrola znečištění, odborná kvalifikace, opatření na kontrolu znečištění, prevence environmentálních rizik, prevence znečištění, přibližování legislativy, znečišťování atmosféry

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)