Sněmovní tisk 325
Novela z. o integrované preven. a omez. znečištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 13. 5. 2003.
Zástupce navrhovatele: Hrnčíř Pavel a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 325/0 dne 14. 5. 2003.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 5. 2003. Vláda zaslala stanovisko 12. 6. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 6. 2003 jako tisk 325/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Ekologie

Deskriptory EUROVOCu: kontrola znečištění, odborná kvalifikace, opatření na kontrolu znečištění, prevence environmentálních rizik, prevence znečištění, přibližování legislativy, znečišťování atmosféry

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
76/2002novelizujeZákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)325/0


ISP (příhlásit)