Sněmovní tisk 254
V. n. z. o nabývání a pozbývání stát. občanství ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 3. 2003.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 254/0 dne 19. 3. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 3. 2003 (usnesení č. 109). Určil zpravodaje: JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 403).

 • V
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 6. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 254/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 7. 2003 na 18. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 7. 2003 na 18. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 254/2, který byl rozeslán 2. 7. 2003 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 7. 2003 na 18. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 362, usnesení č. 606).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 7. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 129, dokument 129/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 7. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (MUDr. Martin Dvořák) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JuDr. Dagmar Lastovecká).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 23. 7. 2003 a přijal usnesení č. 81, které bylo rozdáno jako tisk 129/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 8. 2003 a přijal usnesení č. 44, které bylo rozdáno jako tisk 129/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 8. 2003 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 191).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 11. 8. 2003 poslancům jako tisk 254/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 11. 8. 2003 poslancům jako tisk 254/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 9. 2003 na 20. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 19, usnesení č. 644).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 9. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 10. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 10. 2003.

Zákon vyhlášen 29. 10. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 120 pod číslem 357/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Občanství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dvojí státní příslušnost, právní postavení, Slovensko, státní občanství, udělení občanství

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)