Sněmovní tisk 244
N. z. o státní správě a samosprávě ve školství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 244/0 dne 6. 3. 2003.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 3. 2003. Vláda zaslala stanovisko 8. 4. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 4. 2003 jako tisk 244/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Správa obcí a měst, Školství, Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)

Deskriptory EUROVOCu: finance místních úřadů, obec, příděl rozpočtových prostředků, rozpočet školství, územní samospráva, veřejná správa

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)