Sněmovní tisk 244
N. z. o státní správě a samosprávě ve školství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 6. 3. 2003.
Zástupce navrhovatele: Bartoš W., Pleva P., Fajmon H..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 244/0 dne 6. 3. 2003.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 3. 2003. Vláda zaslala stanovisko 8. 4. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 4. 2003 jako tisk 244/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Správa obcí a měst, Školství, Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)

Deskriptory EUROVOCu: finance místních úřadů, obec, příděl rozpočtových prostředků, rozpočet školství, územní samospráva, veřejná správa

Navržené změny předpisů (3):

CitaceZměnaPředpisOd
564/1990novelizujeZákon České národní rady o státní správě a samosprávě ve školství244/0
306/1999novelizujeZákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením244/0
250/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu244/0


ISP (příhlásit)