Sněmovní tisk 243
N. z. o obcích (obec. zříz.), o krajích (krajské zříz.)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 6. 3. 2003.
Zástupce navrhovatele: Bartoš W., Pleva P., Fajmon H..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 243/0 dne 6. 3. 2003.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 3. 2003. Vláda zaslala stanovisko 8. 4. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 4. 2003 jako tisk 243/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Správa obcí a měst, Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)

Deskriptory EUROVOCu: místní orgány státní správy, obec, přenos příslušnosti, region, správní celek, správní pravomoc, struktura státní správy, územní samospráva

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
128/2000novelizujeZákon o obcích (obecní zřízení)243/0
129/2000novelizujeZákon o krajích (krajské zřízení)243/0


ISP (příhlásit)