Sněmovní tisk 241
N. z. o podpoře malého a středního podnikání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Ing. Miloš Melčák, CSc. předložil sněmovně návrh zákona 3. 3. 2003.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 241/0 dne 3. 3. 2003.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 3. 2003. Vláda zaslala stanovisko 2. 4. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 4. 2003 jako tisk 241/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 4. 2003 (usnesení č. 119). Určil zpravodaje: Ing. Eduard Vávra a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 16. 5. 2003 na 16. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 16. 5. 2003 na 16. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 450).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 30. 9. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 241/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 241/3, který byl rozeslán 15. 10. 2003 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 10. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 209, usnesení č. 701).

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 12. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 12. 2003.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 12. 2003.

Zákon vyhlášen 2. 1. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 1 pod číslem 1/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Podnikání

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan

Deskriptory EUROVOCu: malé a střední podniky, podpora podnikání, ústřední orgány státní správy

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky241/2
47/2002novelizujeZákon o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů241/0


ISP (příhlásit)