Sněmovní tisk 206
Vládní návrh zákona o místních poplatcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 2. 2003.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 206/0 dne 6. 2. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 2. 2003 (usnesení č. 86). Určil zpravodaje: Ladislav Šustr a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 268).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 206/3, který byl rozeslán 15. 5. 2003 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 5. 2003 na 16. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 456, usnesení č. 523).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 3. 6. 2003.

 • SSenát návrh zákona neprojednal.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 7. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 7. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 7. 2003.

Zákon vyhlášen 31. 7. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 79 pod číslem 229/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Poplatky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: cestovní ruch, domácí zvíře, finance místních úřadů, hotelový průmysl, místní daň

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
565/1990novelizujeZákon České národní rady o místních poplatcích206/0
129/2000novelizujeZákon o krajích (krajské zřízení)206/3


ISP (příhlásit)