Sněmovní tisk 151
Návrh novely zákoník práce a zák. o mzdě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. předložil sněmovně návrh zákona 10. 12. 2002.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 151/0 dne 13. 12. 2002.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 12. 2002. Vláda zaslala stanovisko 9. 1. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 1. 2003 jako tisk 151/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Mzdy, odměna za práci, Pojištění

Deskriptory EUROVOCu: mzda, nepřímá daň, přímá daň, sociální zabezpečení, stanovení mzdy, zákoník práce, zaměstnavatel

Navržené změny předpisů (3):

CitaceZměnaPředpisOd
65/1965novelizujeZákoník práce151/0
1/1992novelizujeZákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku151/0
143/1992novelizujeZákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech151/0


ISP (příhlásit)