Sněmovní tisk 148
Návrh novely vodního zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 148/0 dne 3. 12. 2002.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 12. 2002. Vláda zaslala stanovisko 18. 12. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 12. 2002 jako tisk 148/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 1. 2003 (usnesení č. 78). Určil zpravodaje: Josef Vícha a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 25. 2. 2003 na 10. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 270).
  Projednávání pokračovalo 25. 2. 2003 na 10. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 111, usnesení č. 270).Hesla věcného rejstříku: Poplatky, Vodohospodářství

Deskriptory EUROVOCu: ekologická daň, spodní voda, voda, vodní zdroje, využití vody, využívání zdrojů

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)