Sněmovní tisk 1228
Vl.n.z. o dluhopisovém programu na úhradu schodku SR ČR 2006

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 1. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1228/0 dne 10. 1. 2006.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 1. 2006 (usnesení č. 536). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 1. 2. 2006 na 53. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 1. 2. 2006 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2141).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 2. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1228/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 3. 2006 na 54. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 3. 2006 na 54. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 102, usnesení č. 2257).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 3. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 317, dokument 317/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 3. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ivan Adamec).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 5. 4. 2006 a přijal usnesení č. 311, které bylo rozdáno jako tisk 317/1 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 4. 2006 na 11. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 420).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 4. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 4. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 5. 2006.

Zákon vyhlášen 17. 5. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 68 pod číslem 202/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Rozpočet

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: emise cenných papírů, rozpočtový schodek, státní rozpočet, umořování veřejného dluhu, veřejný dluhISP (příhlásit)