Sněmovní tisk 1212
Zpráva o situaci na kapitálovém trhu 2004

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o situaci na kapitálovém trhu v roce 2004

Autor: KCP

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 6. 12. 2005 jako tisk 1212/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 7. 12. 2005 (usnesení č. 525). Zpravodajem určen Ing. Martin Kocourek.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 20. 2. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1212/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 17. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 2336).Hesla věcného rejstříku: Papíry cenné

Deskriptory EUROVOCu: kapitálový trh, převoditelný cenný papír, zpráva o činnostiISP (příhlásit)