Sněmovní tisk 1207
Novela z. o vzdělávání - školský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 30. 11. 2005.
Zástupce navrhovatele: Bartoš Walter a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1207/0 dne 1. 12. 2005.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 12. 2005. Vláda zaslala stanovisko 23. 12. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 12. 2005 jako tisk 1207/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 1. 2006 (usnesení č. 541). Určil zpravodaje: Mgr. Eduard Zeman a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 17. 3. 2006 na 54. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 17. 3. 2006 na 54. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 386, usnesení č. 2329).Hesla věcného rejstříku: Školství

Deskriptory EUROVOCu: střední vzdělání, zkouška

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
561/2004novelizujeZákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)1207/0


ISP (příhlásit)