Sněmovní tisk 1193
Vl.n.z. o činnosti institucí zaměst. penzijního pojištění - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 11. 2005.
Zástupce navrhovatele: min.pr. a soc.věcí,min.fin..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1193/0 dne 10. 11. 2005.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 11. 2005 (usnesení č. 511). Určil zpravodaje: Ing. František Koníček a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 24., 25. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 25. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2112).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1193/3, který byl rozeslán 20. 4. 2006 v 10:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 4. 2006 na 55. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 238, usnesení č. 2441).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 5. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 345, dokument 345/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 5. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Josef Novotný) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Mgr. Soňa Paukrtová), Výbor pro záležitosti Evropské unie (MUDr. Luděk Sefzig).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 18. 5. 2006 a přijal usnesení č. 344, které bylo rozdáno jako tisk 345/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 23. 5. 2006 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 345/1 (záznam z jednání).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 24. 5. 2006 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 345/3 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 5. 2006 na 12. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 478).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 5. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 6. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 6. 2006.

Zákon vyhlášen 3. 7. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 105 pod číslem 340/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Podnikání, Pojištění, Politika sociální, Zaměstnanci, Zaměstnanost

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, činnost orgánů, členský stát EU, důchodový plán, Evropské společenství, finanční instituce, jednotný trh, příjmová politika, sociální zabezpečení, volný pohyb pracovníků, zaměstnanec

Navržené změny předpisů (11):

CitaceZměnaPředpisOd
21/1992novelizujeZákon o bankách1193/3
6/1993novelizujeZákon České národní rady o České národní bance1193/3
42/1994novelizujeZákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením1193/3
87/1995novelizujeZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů1193/3
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů1193/3
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů1193/3
168/1999novelizujeZákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)1193/3
363/1999novelizujeZákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)1193/3
37/2004novelizujeZákon o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)1193/3
38/2004novelizujeZákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí)1193/3
190/2004novelizujeZákon o dluhopisech1193/3


ISP (příhlásit)