Sněmovní tisk 1187
Rozh.vl. o poskytnutí human. pomoci v Pákistánské republice

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Rozhodnutí vlády o zapojení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany do operace Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) k poskytnutí humanitární pomoci v souvislosti s odstraňováním následků zemětřesení dne 8. října 2005 v Pákistánské islámské republice

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 9. 11. 2005 jako tisk 1187/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 10. 11. 2005 (usnesení č. 511). Zpravodajem určen JUDr. Petr Ibl.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 7., 14. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 2056).Hesla věcného rejstříku: Armáda, Situace krizové

Deskriptory EUROVOCu: humanitární pomoc, NATO, Pákistán, pomoc obětem neštěstí, přírodní katastrofa, režim pomoci, zemětřeseníISP (příhlásit)