Sněmovní tisk 1169
Novela trestního zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  Skupina senátorů (Martin Mejstřík, Jan Horník, Jiří Liška, Soňa Paukrtová Jitka Seitlová, Richard Sequens a Jaromír Štětina) předložila Senátu návrh zákona 10. 6. 2005. Návrh zákona rozeslán dne 13. 6. 2005 senátorům jako tisk 91/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 7. 2005 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Jaromír Volný) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Josef Pavlata), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Vlastimil Sehnal).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 27. 7. 2005 a přijal usnesení č. 46, které bylo rozdáno jako tisk 91/1 (zamítá).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 27. 7. 2005 a přijal usnesení č. 79, které bylo rozdáno jako tisk 91/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 20. 9. 2005 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 91/3 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 6. 2005 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 178).
  Návrh projednán dne 6. 10. 2005 na 7. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 243).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 10. 10. 2005.
Zástupce navrhovatele: Mejstřík M., Štětina J..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1169/0 dne 14. 10. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 10. 2005. Vláda zaslala stanovisko 11. 11. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 11. 2005 jako tisk 1169/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Extremismus, Zákon trestní, Zákon živnostenský

Deskriptory EUROVOCu: komunismus, nacionální socialismus, ochrana práv a svobod, politické násilí, trestní zákoník, trestný čin

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
140/1961novelizujeTrestní zákon1169/0


ISP (příhlásit)