Sněmovní tisk 1162
Vl. n. z. o nakládání s bezpečnostním materiálem

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 9. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1162/0 dne 29. 9. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 10. 2005 (usnesení č. 493). Určil zpravodaje: Ing. Karel Vymětal a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2067).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 2. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1162/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1162/2, který byl rozeslán 9. 3. 2006 v 17:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 3. 2006 na 54. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 279, usnesení č. 2307).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 3. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 322, dokument 322/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 3. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Ladislav Svoboda) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Adolf Jílek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 6. 4. 2006 a přijal usnesení č. 321, které bylo rozdáno jako tisk 322/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 12. 4. 2006 a přijal usnesení č. 155, které bylo rozdáno jako tisk 322/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 4. 2006 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 465).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 26. 4. 2006 poslancům jako tisk 1162/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 26. 4. 2006 poslancům jako tisk 1162/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 5. 2006 na 56. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 2481).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 5. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 6. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 6. 2006.

Zákon vyhlášen 22. 6. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 96 pod číslem 310/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bezpečnost práce, Bezpečnost státu, Podnikání, Zákon živnostenský, Zbraně

Deskriptory EUROVOCu: chemický výrobek, odborná kvalifikace, oprávnění k výkonu služby, předmět podnikání, střelná zbraň a střelivo, veřejná bezpečnost, vojenské vybavení, živnost

Navržené změny předpisů (6):

CitaceZměnaPředpisOd
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)1162/0
111/1998novelizujeZákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)1162/2
119/2002novelizujeZákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)1162/2
353/2003novelizujeZákon o spotřebních daních1162/2
676/2004novelizujeZákon o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů1162/2
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)1162/2


ISP (příhlásit)