Sněmovní tisk 1150
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 9. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1150/0 dne 30. 9. 2005.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 9. 2005 (usnesení č. 488). Určil zpravodaje: MUDr. Jaroslav Krákora a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 13. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 18. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1899).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1150/2, který byl rozeslán 12. 12. 2005 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 12. 2005 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 971, usnesení č. 2075).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 12. 1. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 235, dokument 235/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 1. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Tomáš Julínek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro záležitosti Evropské unie (Karel Tejnora).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 8. 2. 2006 a přijal usnesení č. 53, které bylo rozdáno jako tisk 235/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 8. 2. 2006 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 235/2 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 9. 2. 2006 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 348).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 16. 2. 2006 poslancům jako tisk 1150/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 16. 2. 2006 poslancům jako tisk 1150/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 143, usnesení č. 2268).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 3. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 3. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 3. 2006.

Zákon vyhlášen 31. 3. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 39 pod číslem 117/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Pojišťovny, Zdravotnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Obchod, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: pojistné, pojišťovna, všeobecné zdravotní pojištění, způsob financování

Navržené změny předpisů (5):

CitaceZměnaPředpisOd
551/1991novelizujeZákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky1150/0
280/1992novelizujeZákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách1150/0
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění1150/0
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů1150/0
438/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů1150/0


ISP (příhlásit)