Sněmovní tisk 1111
Novela z. o právu autorském - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 9. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 2. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 287, dokument 287/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 2. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Jiří Zlatuška) a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky (MUDr. Jaroslav Mitlener).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 15. 3. 2006 a přijal usnesení č. 152, které bylo rozdáno jako tisk 287/1 (pozměňovací návrhy).
  • Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky projednal návrh dne 28. 3. 2006 a přijal usnesení č. 18, které bylo rozdáno jako tisk 287/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 3. 2006 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 409).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 4. 2006 poslancům jako tisk 1111/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 4. 2006 poslancům jako tisk 1111/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 25. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 204, usnesení č. 2434).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 4. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 5. 2006.

Zákon vyhlášen 22. 5. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 72 pod číslem 216/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Právo autorské

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Kultura, Mezinárodní styky, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: audiovizuální politika, autorské právo, duševní vlastnictví, mezinárodní obchodní právo, patentové právo, šíření kultury, uživatel internetu, virtuální knihovna, vlastnictví

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)