Sněmovní tisk 1107
Novela z. o pobytu cizinců na území České republiky - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 9. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1107/0 dne 8. 9. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 9. 2005 (usnesení č. 476). Určil zpravodaje: Tomáš Kladívko a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1907).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1107/2, který byl rozeslán 26. 1. 2006 v 12:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 2. 2006 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 216, usnesení č. 2131).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 2. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 270, dokument 270/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 2. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaromír Štětina).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 3. 2006 a přijal usnesení č. 144, které bylo rozdáno jako tisk 270/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 3. 2006 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 368).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 3. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 4. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 4. 2006.

Zákon vyhlášen 27. 4. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 55 pod číslem 161/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Cizinci, Občanství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice, Školství

Deskriptory EUROVOCu: cizí státní občan, cizinecké právo, migrace ve Společenství, migrační politika EU, občan EU, trvalý pobyt, vstup cizinců

Navržené změny předpisů (12)ISP (příhlásit)