Sněmovní tisk 1099
Novela z. o dráhách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 9. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1099/0 dne 6. 9. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 9. 2005 (usnesení č. 476). Určil zpravodaje: Miroslav Kapoun a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1898).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 1. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1099/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 1. 2006 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1099/2, který byl rozeslán 24. 1. 2006 v 18:55.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 2. 2006 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 199, usnesení č. 2129).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 2. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 283, dokument 283/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 2. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (František Kopecký).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 3. 2006 a přijal usnesení č. 302, které bylo rozdáno jako tisk 283/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 30. 3. 2006 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 4. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 4. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 4. 2006.

Zákon vyhlášen 5. 5. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 61 pod číslem 181/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Doprava, Železnice

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost dopravy, dopravce, dopravní licence, dopravní podnik, železniční doprava, železniční síť

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)