Sněmovní tisk 1062
Vl. n. z. o životním a existenčním minimu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 7. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1062/0 dne 28. 7. 2005.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 3. 8. 2005. Určil zpravodaje: Ing. Alena Páralová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví (rozhodnutí č. 58)

 • 1

  Čtení proběhlo 17., 18. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1825).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1062/2, který byl rozeslán 13. 12. 2005 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 12. 2005 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 1014, usnesení č. 2079).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 1. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 237, dokument 237/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 1. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Josef Novotný).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 1. 2. 2006 a přijal usnesení č. 51, které bylo rozdáno jako tisk 237/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 9. 2. 2006 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 350).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 16. 2. 2006 poslancům jako tisk 1062/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 16. 2. 2006 poslancům jako tisk 1062/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 157, usnesení č. 2278).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 3. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 3. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 3. 2006.

Zákon vyhlášen 31. 3. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 37 pod číslem 110/2006 Sb.Související tisk: 1065 (Novela z. v souvislosti s přijetím zákona o životním minimu).


Hesla věcného rejstříku: Politika sociální, Potřebnost sociální, Překlady a tlumočení, Příspěvky státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: chudoba, sociální pomoc, sociální zabezpečení, výživa, základní životní potřeby, životní minimum

Navržené změny předpisů (11):

CitaceZměnaPředpisOd
88/1968novelizujeZákon o prodloužení mateřské dovolené o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění1062/2
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře1062/2
463/1991rušíZákon o životním minimu1062/0
245/1994rušíNařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima a dávky pěstounské péče1062/0
281/1995rušíNařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima1062/0
219/1996rušíNařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima1062/0
123/1997rušíNařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima1062/0
42/1998rušíNařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima1062/0
56/2000rušíNařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima1062/0
333/2001rušíNařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima1062/0
664/2004rušíNařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima1062/0


ISP (příhlásit)