Sněmovní tisk 1043
Výroční zpráva Pozemkového fondu za rok 2004

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva Pozemkového fondu České republiky za rok 2004 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2004

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 19. 7. 2005 jako tisk 1043/0.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání zprávy doporučil 3. 8. 2005.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 9. 9. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 1043/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 21. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Zpráva schválena (usnesení č. 2360).Hesla věcného rejstříku: Pozemkový fond

Deskriptory EUROVOCu: převod vlastnictví, účetní uzávěrka, zemědělsky využívaná půda, zpráva o činnostiISP (příhlásit)