Sněmovní tisk 1031
Novela zákona o odpadech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Skupina poslanců (Břetislav Petr, Radim Turek, Miroslav Opálka, Josef Vícha, František Strnad, Miroslav Svoboda, Antonín Macháček) předložila sněmovně návrh zákona 1. 7. 2005.
Zástupce navrhovatele: Petr Břetislav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1031/0 dne 4. 7. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 7. 2005. Vláda zaslala stanovisko 22. 7. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 7. 2005 jako tisk 1031/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 5. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 350, dokument 350/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 5. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (RNDr. Jitka Seitlová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Vladimír Schovánek).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 10. 5. 2006 a přijal usnesení č. 114 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 16. 5. 2006 a přijal usnesení č. 115, které bylo rozdáno jako tisk 350/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 18. 5. 2006 a přijal usnesení č. 345, které bylo rozdáno jako tisk 350/2 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 5. 2006 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 481).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 6. 2006 poslancům jako tisk 1031/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 6. 2006 poslancům jako tisk 1031/6.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Podnikání

Deskriptory EUROVOCu: kovový odpad, nakládání s odpadem, odpad, živnost

Navržené změny předpisů (3):

CitaceZměnaPředpisOd
283/1991novelizujeZákon České národní rady o Policii České republiky1031/2
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)1031/0
185/2001novelizujeZákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů1031/0


ISP (příhlásit)