Sněmovní tisk 982
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Josef Janeček, Vladimír Říha, Vilém Holáň, Jozef Kubinyi, Taťána Fischerová, Jaromír Talíř, Lucie Talmanová) předložila sněmovně návrh zákona 12. 5. 2005.
Zástupce navrhovatele: Janeček Josef a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 982/0 dne 12. 5. 2005.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 5. 2005. Vláda zaslala stanovisko 10. 6. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 6. 2005 jako tisk 982/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Pojištění, Pojišťovny

Deskriptory EUROVOCu: náklady na zdraví, pojišťovna, služba ve veřejném zájmu, správní kontrola, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)