Sněmovní tisk 941
Novela občanského soudního řádu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Zuzka Bebarová Rujbrová, Miloslav Kala, Marie Rusová, Ladislav Mlčák, Marta Bayerová) předložila sněmovně návrh zákona 31. 3. 2005.
Zástupce navrhovatele: Rujbrová Zuzka a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 941/0 dne 1. 4. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 4. 2005. Vláda zaslala stanovisko 28. 4. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 4. 2005 jako tisk 941/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 5. 2005 (usnesení č. 438). Určil zpravodaje: JUDr. Eva Dundáčková a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 6. 2005 na 45. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1749).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 941/3, který byl rozeslán 27. 10. 2005.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 11. 2005 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 114, usnesení č. 1992).

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 31. 1. 2006 poslancům jako tisk 941/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 31. 1. 2006 poslancům jako tisk 941/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 140, usnesení č. 2266).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 3. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 3. 2006.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 4. 2006.

Zákon vyhlášen 14. 4. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 46 pod číslem 133/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Exekuce, Extremismus, Kultura, Řád občanský soudní, Správa obcí a měst

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dluh, fyzická osoba, odměňování, pohledávka, právnická osoba, soudní příkaz, soudní řízení, výkon rozhodnutí

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)