Sněmovní tisk 933
Novela zákoníku práce

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 23. 3. 2005.
Zástupce navrhovatele: Janeček Josef a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 933/0 dne 25. 3. 2005.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 3. 2005. Vláda zaslala stanovisko 28. 4. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 4. 2005 jako tisk 933/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 5. 2005 (usnesení č. 438). Určil zpravodaje: Petr Tluchoř a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 22. 6. 2005 na 45. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 22. 6. 2005 na 45. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1742).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 933/2, který byl rozeslán 27. 10. 2005 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 11. 2005 na 51. schůzi.
  Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 97).Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměna za práci, Zákoník práce

Deskriptory EUROVOCu: dovolená na zotavenou, mzda, zákoník práce

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)