Sněmovní tisk 92
Návrh zákona o sociální potřebnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 17. 10. 2002.
Zástupce navrhovatele: Páralová Alena a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 92/0 dne 18. 10. 2002.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 10. 2002. Vláda zaslala stanovisko 15. 11. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 11. 2002 jako tisk 92/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 15. 11. 2002. Určil zpravodaje: Jarmila Boháčková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví (rozhodnutí č. 14)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 4. 2003 na 14. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 377).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 6. 2003 na 18. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 6. 2003 na 18. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 92/3, který byl rozeslán 25. 6. 2003 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 7. 2003 na 18. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 170, usnesení č. 576).

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 8. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 8. 2003.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 8. 2003.

Zákon vyhlášen 28. 8. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 93 pod číslem 280/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Potřebnost sociální

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: dietní výrobek, sociální dávky, sociální příspěvek, sociální zabezpečení, zdravotně postižený člověk, zvláštní dávky

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)