Sněmovní tisk 91
Návrh zákona o silniční dopravě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Karel Sehoř, Petr Kott, Jaroslav Plachý, Miroslav Pátek, Eduard Vávra, Jiří Patočka, Radim Chytka) předložila sněmovně návrh zákona 16. 10. 2002.
Zástupce navrhovatele: Sehoř Karel a dalších.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 91/0 dne 17. 10. 2002.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 10. 2002. Vláda zaslala stanovisko 15. 11. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 11. 2002 jako tisk 91/1.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 15. 11. 2002. Určil zpravodaje: Ing. Jaromír Schling a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 27. 11. 2002 na 8. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 27. 11. 2002 na 8. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 181).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 55 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 12. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 91/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 12. 2002 na 8. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 12. 2002 na 8. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 91/3, který byl rozeslán 5. 12. 2002 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 12. 2002 na 8. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 181, usnesení č. 223).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 11. 12. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 7, dokument 7/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 12. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Mgr. Soňa Paukrtová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Petr Fejfar), Výbor pro evropskou integraci (MUDr. Luděk Sefzig).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 12. 12. 2002 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 7/2 (nezabývat se).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 12. 2002 a přijal usnesení č. 12, které bylo rozdáno jako tisk 7/1 (nezabývat se).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 18. 12. 2002 a přijal usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako tisk 7/3 (konstatuje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 12. 2002 na 2. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 34).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 12. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 12. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 2002.

Zákon vyhlášen 30. 12. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 197 pod číslem 577/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Doprava

Deskriptory EUROVOCu: dopravce, dopravní licence, silniční doprava

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)