Sněmovní tisk 873-E
Výměna údajů z rejstříku trestů

Dokument


Úplný název dokumentu EU: Návrh rozhodnutí Rady o výměně údajů z rejstříku trestů /kód dokumentu 13742/04, KOM(2004) 644 v konečném znění, 2004/0238 (CNS)/
Rada Evropské unie: 13742/04
PreLex: KOM(2004) 664 v konečném znění


Předkladatel: ministr spravedlnosti

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 26. 1. 2005 jako tisk 873-E/0.

  • Č

    Čtení proběhlo 23. 2. 2005 na 41. schůzi.
    Sněmovna dokument vzala na vědomí (usnesení č. 1567).Hesla věcného rejstříku: Evropská unie

Deskriptory EUROVOCu: pořizování dat, právní spolupráce, právo EU, soudní spolupráce, soudní spolupráce EU v trestních věcech, trestní rejstřík, trestný čin, výměna informacíISP (příhlásit)