Sněmovní tisk 83
Evropská úmluva o přeshraniční televizi Rady Evropy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 4. 10. 2002.
Zástupce navrhovatele: Dostál Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 83/0 dne 10. 10. 2002.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 16. 10. 2002 (usnesení č. 41). Určil zpravodaje: Mgr. Eva Nováková a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 12. 2002 na 8. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 199).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 20. 2. 2003 na 10. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 251).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 11. 3. 2003.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 21. 5. 2003.

Senát

 • PS

  Pavel Dostál předložil Senátu mezinárodní smlouvu 18. 3. 2003 jako senátní tisk 69/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 3. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Josef Pavlata) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Vladimír Železný), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Prof.PhDr. Josef Jařab, CSc.).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 9. 4. 2003 a přijal usnesení č. 48, které bylo rozdáno jako tisk 69/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 9. 4. 2003 a přijal usnesení č. 35, které bylo rozdáno jako tisk 69/3 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 14. 5. 2003 a přijal usnesení č. 53, které bylo rozdáno jako tisk 69/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 14. 5. 2003 a přijal usnesení č. 58, které bylo rozdáno jako tisk 69/4 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 5. 2003 a přijal usnesení č. 50, které bylo rozdáno jako tisk 69/5 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 21. 5. 2003 na 6. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 124).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 28. 5. 2003.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 18. 5. 2004 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 22 pod číslem 57/2004 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, evropská televize, přeshraniční tok dat, Rada Evropy, televizeISP (příhlásit)