Sněmovní tisk 802
Novela z. o trestním řízení soudním

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS

Předkladatel

Skupina poslanců (Radim Turek, Antonín Seďa, Břetislav Petr, Stanislav Křeček, Karel Šplíchal, Karel Černý, Pavel Hönig, Petr Ibl) předložila sněmovně návrh zákona 21. 10. 2004.
Zástupce navrhovatele: Turek Radim a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 802/0 dne 22. 10. 2004.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 10. 2004. Vláda zaslala stanovisko 18. 11. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 11. 2004 jako tisk 802/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 12. 2004 (usnesení č. 367). Určil zpravodaje: JUDr. Vlasta Parkanová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 2. 2005 na 41. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1491).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 802/3, který byl rozeslán 5. 5. 2005 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 5. 2005 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 159, usnesení č. 1666).

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 22. 6. 2005 poslancům jako tisk 802/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 22. 6. 2005 poslancům jako tisk 802/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 87, usnesení č. 1838).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 8. 2005.
  Prezident zákon nepodepsal a 15. 9. 2005 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 802/6.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 802/7.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 12. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Vrácený návrh zákona zamítnut.Hesla věcného rejstříku: Řád trestní, Správa státní, Zákon trestní

Deskriptory EUROVOCu: organizovaný zločin, soudní řízení, trestní řízení, trestní stíhání, výslech svědka

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)