Sněmovní tisk 786
V.n.z. o sociálním zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 9. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 786/0 dne 1. 10. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 10. 2004 (usnesení č. 341). Určil zpravodaje: Ing. Alena Páralová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 12. 2004 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1441).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 3. 2005 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 3. 2005 na 42. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 786/2, který byl rozeslán 24. 3. 2005 v 13:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 3. 2005 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 165, usnesení č. 1621).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 11. 4. 2005.
  Zákon Senátem schválen 5. 5. 2005.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 5. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 5. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 5. 2005.

Zákon vyhlášen 3. 6. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 78 pod číslem 218/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Příspěvky státní, Zabezpečení sociální

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Pracovní síla, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: péče o postižené osoby, sociální pomoc, sociální příspěvek, sociální zabezpečení, vyživovaná osoba

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)