Sněmovní tisk 715
Senátní n.z. o vysokých školách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Senát

 • PS

  Skupina senátorů (Milan Balabán, Josef Jařab, Adolf Jílek, Jiří Liška, Václav Roubíček, Emil Škrabiš, Jiří Zlatuška) předložila Senátu návrh zákona 26. 3. 2004. Návrh zákona rozeslán dne 26. 3. 2004 senátorům jako tisk 323/0.

 • O

  Organizační výbor dne 31. 3. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Jiří Zlatuška) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Robert Kolář).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh a přijal usnesení č. 307, které bylo rozdáno jako tisk 323/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 12. 5. 2004 a přijal usnesení č. 197, které bylo rozdáno jako tisk 323/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 6. 2004 na 16. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 462).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 22. 6. 2004.
Zástupce navrhovatele: Roubíček V., Zlatuška J..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 715/0 dne 23. 6. 2004.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 6. 2004. Vláda zaslala stanovisko 23. 7. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 7. 2004 jako tisk 715/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Školství

Deskriptory EUROVOCu: akademické svobody, náklady na vzdělávání, školné, vysokoškolské vzdělání, vzdělávací program

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)